Индустрија новости

За што е корисно CNC Machining?

2019-12-27
ЦПУ машинска обработка се однесува на машинска обработка со CNC машини за обработка. ЦПУ машински алатки контролирани со индекс за машинска обработка се програмирани и контролирани од ЦПУ машински јазик, обично Г код. Јазикот за шифрирање NC за машинска машина му кажува на NC машинската алатка кои картезиски позициони координати се користат и ја контролира брзината на напојување на алатката и брзината на вретеното, како и функциите како што се конвертори на алатки и течности за ладење.

ЦПУ Машини за обработка на податоци има големи предности во однос на рачно обработување. На пример, деловите произведени со CNC машинска обработка се многу точни и повторливи; Обработката со ЦПУ може да произведе делови со комплексни форми што не можат да се завршат со рачна обработка. NC машинската технологија сега е широко промовирана. Повеќето машински работилници имаат NC машински способности. Најчестите методи за обработка на NC во типичните работилници за обработка се ЦПУ мелење, вртење со ЦПУ и сечење жица од ЦПУ ЕДМ.