Индустрија новости

Вовед во дел од машината

2019-12-19
Машинскиот дел, познат и како машински дел, е основниот елемент што претставува машина.
Машинскиот дел не е само дисциплина која проучува и дизајнира механички основни делови во различна опрема, туку и општ термин за делови и компоненти.